.

Niezbędnym elementem każdego złożonego problemu jest wykonywanie analiz, badań oraz audytów.

Najczęściej te trzy narzędzia służą nam do uzyskania obrazu obecnej sytuacji, zarówno w odniesieniu do biznesu Klienta,
działań konkurencji jak i szerszej perspektywy rynkowej, w tym trendów, na jakie należy zwrócić uwagę planując obecne
i przyszłe działania. Nasze doświadczenia obejmują:

 • 1Audyty komunikacji online (serwisów, aplikacji, social media, sieci wewnętrznych).
 • 2Wsparcie przy przetargach (wybór dostawców usług digital, systemów IT).
 • 3Raporty na temat działań konkurencji, benchmarking, analizy rynku internetowego.
 • 4Analityka nowych mediów (pomiary, wskaźniki, tworzenie metodologii).
 • 5Analizy prawne (regulaminy usług, dane osobowe, umowy zawierane zdalnie).
 • 6Realizacja badań (wewnątrz organizacji, rykowe, internetu).

Niezbędnym elementem każdego złożonego problemu jest wykonywanie analiz, badań oraz audytów.

Nasze doświadczenia obejmują:

 • 1Audyty komunikacji online (serwisów, aplikacji, social media, sieci wewnętrznych).
 • 2Wsparcie przy przetargach (wybór dostawców usług digital, systemów IT).
 • 3Raporty na temat działań konkurencji, benchmarking, analizy rynku internetowego.
 • 4Analityka nowych mediów (pomiary, wskaźniki, tworzenie metodologii).
 • 5Analizy prawne (regulaminy usług, dane osobowe, umowy zawierane zdalnie).
 • 6Realizacja badań (wewnątrz organizacji, rykowe, internetu).